Odluka o utvrđivanju preventivnih i higijensko – epidemioloških mjera i plana postupanja u slučaju pojave virusa Corona (Covid – 19) u JP “Televizija Kantona Sarajevo” d.o.o. Sarajevo, sa prilogom, broj: 01- 2319/20 od 22.10.2020. godine

Odluka o dodjeli ugovora, broj: 01-2338/20 od 26.10.2020. godine, u postupku po direktnom sporazumu, za nabavku zimskih guma za motorna vozila.

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj: 01-2350/20 i broj: 01-2351/20 od 27.10.2020. godine

Odluka o dodjeli ugovora o postupku direktnog sporazuma, broj: 01- 2378/20 od 02.11.2020. godine

Odluka o iznosu naknade za ishranu u toku dana (topli obrok) za oktobar 2020., broj: 01-2395/20 od 05.11.2020.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj: 01- 2396/ 20 od 05.11.2020. godine

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, broj: 01-2398/20 od 05.11.2020.

Odluka o dodjeli ugovora o drugorangiranom ponuđaču u postupku direktnog sporazuma, broj: 01-2410/20 od 06.11.2020. godine

Odluka, broj: 01-2419/20 od 09.11.2020.

Odluka o iznosu naknade za ishranu u toku dana (topli obrok) za mjesec novembar 2020 .godine

Odluka o dodjeli Ugovora u postupku direktnog sporazuma, broj: 01-2659/20 od 11.12.2020. godine

Odluka o Izmjeni preventivnih higijensko- epidemioloskih mjera

Odluka o Izmjeni preventivnih higijensko-epidemioloskih mjera

 

 

Odluka o obaveznoj evidenciji radnog učinka

Odluka o dodjeli ugovora, direktni sporazum, baterije

 

Odluka o iznosu naknade za ishranu u toku dana (topli obrok) za mjesec januar 2021 .godine

 

ODLUKA O IZMJENI Odluke o utvrđivanju preventivnih i higijensko-epidemioloških mjera i plana postupanja u slučaju pojave Corona (Covid-19) u JP “Televizija Kantona Sarajevo” d.o.o., br: 01-2319/20 od 22.10.2020.godine

 

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, broj: 01- 379/21 od 25.02.2021. godine

 

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, broj: 01- 397/21 od 26.02.2021. godine

Odluka, iznos naknade za ishranu, mjesec februar

 

Odluka 01-460/21

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, ASA

Odluka o dodjeli ugovoru u direktnom sporazumu, 5thDimension

Odluka o utvrđivanju epidemioloskih mjera

Odluka broj 01-492

Tekst Javnog oglasa za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci

Odluka o utvrđivanju dodatka na plaću mart 2021.g.

 

Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju preventivnih i higijensko – epidemioloskih mjera

Obavjestenje o nabavci, broj: 1143-7-2-7-3-2/21

Odluka o iznosu naknade za ishranu u toku dana (topli obrok) mart 2021.g.

Odluka o utvrđivanju dodatka na plaću za mjesec April – Odluka-01-759-21

Odluka o utvrđivanju dodatka na plaću za mjesec April – Odluka-01-760-21

Odluka o utvrđivanju dodatka na plaću za mjesec April – Odluka, broj: 01-795/21

Odluka o utvrđivanju dodatka na plaću za mjesec April – Odluka, broj: 01-796/21

Rješenje o imenovanju dužnosti članova Nadzornog odbora JP TVSA

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – BH TELEKOM

Poslovnik o radu Komisije za provođenje procedure prijema radnika u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto – saradnik u programu, broj: 01- 850/21 od 16.4.2021. godine

Poslovnik o radu Komisije za provođenje procedure prijema radnika u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto – tonski snimatelj, montažer i realizator programa, broj: 01- 852/21 od 16.4.2021.

Odluka, broj: 01-936/21

Odluka o utvrđivanju dodatka na plaću za mjesec April Odluka, broj: 01- 943/21

Odluka o razrješenju Izvršnog direktora za finansijske, marketinške i opće poslove JP TVSA

Odluka, broj: 01- 618/21 od 23.3.2021. godine.

Javni oglas za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Odluka, broj: 01- 1117/21 od 17.5.2021. godine

Odluka, broj: 01-1118/21 od 17.5.2021. godine

Odluka, broj: 01-1119/21 od 17.5.2021. godine

Javna nabavka pravnih/advokatskih usluga

Poslovnik o radu Komisije za prijem/snimatelj

Javni konkurs za izbor i imenovanje kandidata na poziciju članova Nadzornog odbora JP “TVSA” d.o.o. Sarajevo

Plan javnih nabavki za 2021

Odgovor na zastupničko pitanje, broj: 01-04-16407-10/21

Odluka o imenovanju savjetnika/savjetnice

Odluka o naknadi za ishranu za mjesec maj

Odluka o dodjeli ugovora u direktnom sporazumu (HS-kablovska)

Poništenje Javnog konkursa za izbor i imenovanje Programskog savjeta JP TVSA

Javni konkurs za izbor i imenovanje kandidata na poziciju članova Odbora za reviziju JP TVSA

Odluka o prijemu u RO

Treća sjednica Nadzornog odbora JP TVSA sa dnevnim redom

Četvrta sjednica Nadzornog odbora JP TVSA-dnevni red

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, kancelarijski materijal

Odluka o iznosu naknade za ishranu (topli obrok) za mjesec juni

Zaključak Vlade KS

Odluka o regresu

Odluka Skupštine preduzeća o revidiranom planu poslovanja

Rjesenje o imenovanju clanova NO JP TVSA

Rjesenje o razrjesenju vrsioca duznosti NO JP TVSA

Cetvrta Redovna sjednica Skupstine preduzeca JP TVSA

Odluka o izboru najboljeg ponuđača, audivizuelne opreme

Odluka o utvrdjivanju preventivnih higijensko-epidemioloskih mjera

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke

ODLUKA o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, br. 01 – 1777/21

ODLUKA – za topli obrok mjesec juli 2021.

Obavještenje o nabavci

Obavještenje o nabavci (1143-7-2-19-3-9/21)

Obavještenje o nabavci (1143-7-1-18-3-8/21)

Back to top button

Our website uses cookies and thereby collects information about your visit to improve our website (by analyzing), show you Social Media content and relevant advertisements. Please see our page for furher details or agree by clicking the 'Accept' button.

Cookie settings

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

FunctionalOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

AnalyticalOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Social mediaOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

AdvertisingOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

OtherOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.