I danas radovi na vodovodnoj mreži u Sarajevu

Iz sarajevskog KJKP Vodovod i kanalizacija objavljena je informacija o planiranim radovima na vodovodnoj mreži za nedjelju 1. oktobar 2023, te za ponedjeljak 2. oktobar 2023.

Za 01. oktobar 2023 u okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema izvodit će se radovi na popravkama kvarova u ulicama Novopazarska i Azize Šaćirbegović.

Za 02. oktobar 2023. u okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema izvodit će se radovi na popravkama u slijedećim ulicama: Vrbovska, Bistrik basamaci, Ismeta Mujezinovića, Panjina kula, Grdonj, Nedžada Musića, Huseina Đoze, Osik, Umihane Čuvidine, Kobilja glava, Džinina, Hamdije Kreševljakovića i Porodice Foht.